Dám Yêu Dám Hận (Remix)

Dám Yêu Dám Hận (Remix)

Lời bài hát Dám Yêu Dám Hận (Remix)

Đóng góp bởi

Lyrics: Dám yêu dám hận dám vô tình Bởi một người thương Đã làm ta lạc trong nỗi sầu Mặc cho bão kiếm mưa đao xé thân tàn Lệ nguyệt cầm phong Đợi cố nhân tương phùng Đèn khổng minh nhẹ nhàng Vút cao bay giữa ngân hà Gặp sao băng vội vàng Hóa tan vào hư ảo Chẳng trách chi Một mối tình đã không thành Nguyệt bà vô tâm Lạnh lùng cắt dây tơ hồng Loạn thế đưa ta đi thân bất do kỉ Đời có mấy ai hiểu được Hồng nhan họa thủy Bách niên giai lão muôn đời Chỉ mình ta mộng hoài niệm Về hạnh phúc Hỏi nhân thế bao đời Hồng nhan có mấy ai qua Chẳng dám trách ông trời nhẫn tâm Nỡ chia lìa mộng tình Uyên ương từ nay chấm dứt Nên khóc hay cười Ly rượu giao bôi mình ta Uống cho say Ngàn năm vẫn cố đợi một người Chẳng dám yêu ai Chỉ dám trách do mình Phải chăng quá đa tình Để ôm hận một đời nước mắt Vẫn cứ chảy ngược Biết đến bao giờ mới được hạnh phúc Uống rượu say càng nhớ Tháng ngày ta còn hạnh phúc Duyên tình ta giờ đây rẽ đôi Quên làm sao vì bao nỗi buồn Thì vẫn phải cách xa Chúng ta phải nhạt phải đắng cay Dám yêu là dám hận Loạn thế đưa ta đi thân bất do kỉ Đời có mấy ai hiểu được Hồng nhan họa thủy Bách niên giai lão muôn đời Chỉ mình ta mộng hoài niệm Về hạnh phúc Hỏi nhân thế bao đời Hồng nhan có mấy ai qua Chẳng dám trách ông trời nhẫn tâm Nỡ chia lìa mộng tình Uyên ương từ nay chấm dứt Nên khóc hay cười Ly rượu giao bôi mình ta Uống cho say Ngàn năm vẫn cố đợi một người Chẳng dám yêu ai Chỉ dám trách do mình Phải chăng quá đa tình Để ôm hận một đời nước mắt Vẫn cứ chảy ngược Hỏi nhân thế bao đời Hồng nhan có mấy ai qua Chẳng dám trách ông trời nhẫn tâm Nỡ chia lìa mộng tình Uyên ương từ nay chấm dứt Nên khóc hay cười Ly rượu giao bôi mình ta Uống cho say Ngàn năm vẫn cố đợi một người Chẳng dám yêu ai Chỉ dám trách do mình Phải chăng quá đa tình Để ôm hận một đời nước mắt Vẫn cứ chảy ngược Biết đến bao giờ mới được hạnh phúc Biết đến bao giờ mới được hạnh phúc