Con Đò Lỡ Hẹn

Con Đò Lỡ Hẹn

Lời bài hát Con Đò Lỡ Hẹn

Đóng góp bởi

Bóng đò cập ngang bến sông
Biết anh sang lòng em vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa
Mang tiếng yêu gửi trao tình em
Thầm mong ông tơ se mối
Để cho hai đứa mình gần nhau
Hẹn mai qua đông Xuân tới
Đón em về cho trọn tình anh
Có một lần hôm nước lên
Đưa con đò rời xa bến chờ
Áo hồng được vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta
Mình em trên con bến vắng
Ngóng còn đò anh dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng
Trách con đò sao đành rời xa
Lặng nhìn dòng sông
Nước trôi ngược dòng
Cuộc tình ra đi, bỏ em chờ mong
Trách anh nở đành lòng quên em
Trách em dại khờ
Thương nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu, ngày vui bên nhau
Thắm tình đậm sâu
Nắng chiều rụng trên mái tranh
Nhớ câu thơ ầu ơ chúng mình
Biết người giờ nơi chốn xa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta
Trời sao mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò mồ côi
Tìm trong đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi mong đợi mà chi
Có một lần hôm nước lên
Đưa con đò rời xa bến chờ
Áo hồng được vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta
Mình em trên con bến vắng
Ngóng còn đò anh dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng
Trách con đò sao đành rời xa
Lặng nhìn dòng sông
Nước trôi ngược dòng
Cuộc tình ra đi, bỏ em chờ mong
Trách anh nở đành lòng quên em
Trách em dại khờ
Thương nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu, ngày vui bên nhau
Thắm tình đậm sâu
Nắng chiều rụng trên mái tranh
Nhớ câu thơ ầu ơ chúng mình
Biết người giờ nơi chốn xa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta
Trời sao mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò mồ côi
Tìm trong đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi mong đợi mà chi
Trời sao mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò mồ côi
Tìm trong đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi mong đợi mà chi