Chuyện Tình Người Con Gái Tên Thy

Chuyện Tình Người Con Gái Tên Thy

Lời bài hát Chuyện Tình Người Con Gái Tên Thy

Đóng góp bởi

Thuở ấy xa xưa
Có một nàng
Một nàng thiếu nữ
Một đóa hoa hồng
Tình phơi phới
Tuổi mới trăng tròn
Cuộc đời hồng nhan
Cay và đắng
Thôi thì lắm trái ngang
Bao nhiêu trai làng yêu nàng
Đi theo xin nàng
Tim vàng
Nàng vẫn không màng....
Nàng đã trót yêu
Yêu một chàng
Một chàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi tình
Chàng đã có
Đã có gia đình
Người đời cười chê
Cho tình đó
Như là gió với trăng
E sao duyên mình
Không thành
Như bao cô nàng
Thất tình
Nàng khóc một mình...
Thi ơi Thi ơi Thi
Thi biết biết không Thi
Khi con tim yêu đương
Là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương
Là chết với u sầu
Thì Thi đã biết
Cớ sao Thi buồn....
Nàng quyết ra đi
Xa làng mình
Người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng
Nàng đã bước
Đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu
Ôm tình ấy
Đi tìm dãy núi cao
Đi sâu vô rừng
Quên mình
Hay đi vô rừng
Trốn tình
Tình vẫn u sầu.
Từ đó không ai
Ai còn gặp
Gặp nàng đâu nữa
Chỉ có con chim rừng
Nhiều khi thấy
Nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông
Chim nhìn thấy
Thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình
Khôn lường
Đau thương vô tình
Vô cùng
Nàng chết trong rừng.
Thi ơi Thi ơi Thi
Thi biết biết không Thi
Khi con tim yêu đương
Là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương
Là chết với u sầu
Thì Thi đã biết
Cớ sao Thi buồn.....
Thi ơi Thi ơi Thi
Thi biết biết không Thi
Khi con tim yêu đương
Là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương
Là chết với u sầu
Thì Thi đã biết
Cớ sao Thi buồn.....
Thi ơi Thi ơi Thi
Thi biết biết không Thi
Khi con tim yêu đương
Là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương
Là chết với u sầu
Thì Thi đã biết
Cớ sao Thi buồn.....