Chiều Tím (Live)

Chiều Tím (Live)

Lời bài hát Chiều Tím (Live)

Đóng góp bởi

Chiều tím chiều nhớ thương ai
Người em tóc dài
Sầu trên phím đàn
Tình vương không gian
Mây bay quan san có hay
Đàn nhớ từng cánh hoa bay
Vầng trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề
Dòng sông trôi đi
Lúc chia tay còn nhớ chăng
Ai nhớ mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng
Nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu
Nhìn mây tím nhớ nhau
Chiều tím chiều nhớ thương ai
Còn thương nhớ hoài
Đàn ơi nhắn dùm
Người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao
Từ đấy đàn nhớ thanh âm
Chùng dây vỹ cầm
Người xa vắng rồi
Chiều sang em ơi
Thương ai hoa rơi lá rơi
Người ấy lòng hướng trăng sao
Hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn
Mùi hương chưa phai
Ý giao hoan người nhớ chăng
Mây gió bốn phương giăng hàng
Mùa thu thêu áo
Nét hoa mơ màng
Và em với chàng
Kề vai áo vấn vương
Chiều hỡi đàn nhớ mong nhau
Tình thương bắc cầu
Người đi hướng nào
Tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài, gió viễn khơi
Người đi hướng nào
Tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài, gió viễn khơi