Chào Buổi Sáng

Chào Buổi Sáng

Lời bài hát Chào Buổi Sáng

Đóng góp bởi

Chào Buổi Sáng
Ca Sĩ : Nhóm MTV
Chào buổi sáng!
Nhìn bao bước chân trên đường
Thênh thang trên từng con phố
Tìm những phút giây nhẹ nhàng
Miên mang theo làn gió mới
Chợt bỗng thấy trong lòng sáng lên
Tìm vui
Vì đâu đó vang 1 khúc ca
Bạn ơi!
Hãy thức giấc đón chào ánh dương
Ngày mới đến rồi
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng
bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời
còn những giấc mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người!
Chào buổi sáng!
Nhìn bao bước chân trên đường
Thênh thang trên từng con phố
Tìm những phút giây nhẹ nhàng
Miên mang theo làn gió mới
Chợt bỗng thấy trong lòng sáng lên
Tìm vui
Vì đâu đó vang 1 khúc ca
Bạn ơi!
Hãy thức giấc đón chào ánh dương
Ngày mới đến rồi
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng
bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời
còn những giấc mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người!
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trư
Hãy cố gắng
bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời
còn những giấc mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người!
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng
bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời
còn những giấc mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người!