Cha Và Con Trai

Cha Và Con Trai

Lời bài hát Cha Và Con Trai

Đóng góp bởi

Tháng năm dòng đời nhiều vội vã
Bôn ba nơi xứ xa quê người
Lắm khi chợt mệt nhoài thân ta
Nhưng tim vẫn nhớ nơi quê nhà
Về nơi tôi sinh ra
Một miền yêu thương bao la
Nơi chẳng thể phai nhoà
Về nơi quê hương tôi
Tuổi thơ hay rong chơi
Nơi có cha của tôi
Cho tôi lời ngọt ngào bên nôi
Cho tôi những bước đi đầu đời
Cho tôi cả vùng trời
Tôi yêu thương
Cho tôi được khôn lớn
Con nhớ cha muốn trở về
Được che chở ấm áp
Trong vòng tay nồng nàn
Đến cuối đời
Con chẳng muốn xa rời
Cha thân yêu ơi
Tháng năm dòng đời nhiều vội vã
Bôn ba nơi xứ xa quê người
Lắm khi chợt mệt nhoài thân ta
Nhưng tim vẫn nhớ nơi quê nhà
Về nơi tôi sinh ra
Một miền yêu thương bao la
Nơi chẳng thể phai nhoà
Về nơi quê hương tôi
Tuổi thơ hay rong chơi
Nơi có cha của tôi
Cho tôi lời ngọt ngào bên nôi
Cho tôi những bước đi đầu đời
Cho tôi cả vùng trời
Tôi yêu thương
Cho tôi được khôn lớn
Con nhớ cha muốn trở về
Được che chở ấm áp
Trong vòng tay nồng nàn
Đến cuối đời
Con chẳng muốn xa rời
Cha thân yêu ơi
Cho tôi lời ngọt ngào bên nôi
Cho tôi những bước đi đầu đời
Cho tôi cả vùng trời
Tôi yêu thương
Cho tôi được khôn lớn
Con nhớ cha muốn trở về
Được che chở ấm áp
Trong vòng tay nồng nàn
Đến cuối đời
Con chẳng muốn xa rời
Cha thân yêu ơi con nhớ cha