Buông Xuống Chấp Niệm Là Giác Ngộ

Buông Xuống Chấp Niệm Là Giác Ngộ

Lời bài hát Buông Xuống Chấp Niệm Là Giác Ngộ

Đóng góp bởi

Version 1: Lòng sân si từ nay trút xuống, giờ sám hối thật tâm lạy Phật. Bởi dĩ vãng mộng du ái bi hồng trần là mây khói. Đường chân tu giờ đây bước đến, Cùng chính tâm gạt đi hận thù Lòng ái ngã chìm sâu ánh vô minh kia vào quên lãng Mang từ bi bước qua càn khôn từ đây buông đi buồn vui Vọng tâm giờ đây thoát qua trần ai, thề tâm vững tiến. ĐK: Gạt hết ái ly sầu bi chấp niệm. Hết những sân đoạn trong ái tình. Ta bước đi trong lòng nguyện vững tâm. Thoát kiếp ta vượt lên Niết Bàn. Hóa chánh tâm cùng muôn vạn vật. Buông xuống hết chấp niệm là giác ngộ. Version 2: Vì yêu thương mà ta gánh lẫy, mọi sân si cùng với hận thù. Niệm tâm kinh vượt qua khó khăn gian nan và thử thách. Đường chân tu giờ đây bước đến, Cùng chính tâm gạt đi hận thù Lòng ái ngã chìm sâu ánh vô minh kia vào quên lãng Mang từ bi bước qua càn khôn, từ đây buông đi buồn vui Vọng tâm giờ đây thoát qua trần ai, thề tâm vững tiến. ĐK: Gạt hết ái ly sầu bi chấp niệm. Hết những sân đoạn trong ái tình. Ta bước đi trong lòng nguyện vững tâm. Thoát kiếp ta vượt lên Niết Bàn. Hóa chánh tâm cùng muôn vạn vật. Buông xuống hết chấp niệm là giác ngộ.