Bước Thật Chậm

Bước Thật Chậm

Xem MV bài hát

Lời bài hát Bước Thật Chậm

Đóng góp bởi

Gặp em có lẽ đó do duyên phận
Làm sao có thể dấu tâm tư này
Dù cho em luôn khó nhưng anh vẫn
Chở che người mình
Không muốn đổi thay
Sẽ mãi tình yêu đó
Dẫu có lúc mình xui đường tình
Thì anh vẫn yêu người
Hãy nói đi được không
Người ơi em hãy nói cho anh hiểu
Rằng em cứng rắn để làm gì vậy
Mà sao em không có tin anh thế
Để cho lòng này đau lắm biết không
Hãy nghĩ về anh thôi
Sẽ đến lúc mình chung đường
Chỉ mong người sẽ thấu
Tình yêu dành em mãi
Chợt nhận ra anh yếu đuối
Thật lòng này rơi nước mắt
Dòng lệ từ anh
Có thể lay động được trái tim em
Đừng cố chấp quên anh
Đừng đắn đo
Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta
Tình yêu mà em muốn
ở ngay cạnh em đó là anh
Người ơi em hãy nói cho anh hiểu
Rằng em cứng rắn để làm gì vậy
Mà sao em không có tin anh thế
Để cho lòng này đau lắm biết không
Hãy nghĩ về anh thôi
Sẽ đến lúc mình chung đường
Chỉ mong người sẽ thấu
Tình yêu dành em mãi
Chợt nhận ra anh yếu đuối
Thật lòng này rơi nước mắt
Dòng lệ từ anh
Có thể lay động được trái tim em
Đừng cố chấp quên anh
Đừng đắn đo
Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta
Tình yêu mà em muốn
ở ngay cạnh em đó
Chợt nhận ra em yếu đuối
Thật lòng này rơi nước mắt
Dòng lệ từ em
Có thể lay động được trái tim anh
Đừng cố chấp quên anh
Đừng đắn đo
Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta
Tình yêu mà em muốn
ở ngay cạnh em đó
Là anh