Bao La Tình Mẹ

Bao La Tình Mẹ

Lời bài hát Bao La Tình Mẹ

Đóng góp bởi

Bao năm trường tần tảo nuôi con
Nhìn con khôn lớn
Mẹ hiền vui sướng biết bao
Vì con mẹ gánh nhọc nhằn
Bao nỗi thăng trầm
Trong kiếp nhân sinh
Không màn gian lao
Dù lắm chua cay
Vượt bao nỗi khổ nhọc
Cũng vì thương con