Bánh Trôi Nước (Live Hòa Âm Ánh Sáng 2016)

Bánh Trôi Nước (Live Hòa Âm Ánh Sáng 2016)

Xem MV bài hát