Bạn Và Tôi Đều Giống Nhau

Bạn Và Tôi Đều Giống Nhau

Lời bài hát Bạn Và Tôi Đều Giống Nhau

Đóng góp bởi

Nghèo khó hay sang giàu, thì kết thúc, như nhau ,mà thôi Đều.. nhắm mắt, xuôi tay, tận mồ,.. đáy sâu Bạn hãy sống, sao không sai Đừng gian dối, hay ám hại Vì nhân quả, chẳng bỏ qua, ai tà ma Thời thế luôn công bằng, đời ai chắng nguy nan lầm than Mình phải ,cố, vươn, lên, thì trời mới ban Đừng ghanh ghét ai hơn mình Mà nên sống cho nghĩa tình Tự tin bước, trước khó khăn, mơi thành công. Giàu nghèo đều có chông gai giăng đầy Mình trong ,hoàn cảnh, giống như họ mới thấy Đâu ai cho tiền không ai bao giờ Nghèo và sang đôi tay ai củng làm giống nhau Vậy khi nhìn thấy ai đang sang giàu Thì ta càng cố gắng chứ đừng ghanh ghét Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn Thì oán trách củng thế thôi Nếu k giàu sang. Thời thế luôn công bằng, đời ai chắng nguy nan lầm than Mình phải ,cố, vươn, lên, thì trời mới ban Đừng ghanh ghét ai hơn mình Mà nên sống cho nghĩa tình Tự tin bước, trước khó khăn, mơi thành công. Giàu nghèo đều có chông gai giăng đầy Mình trong ,hoàn cảnh, giống như họ mới thấy Đâu ai cho tiền không ai bao giờ Nghèo và sang đôi tay ai củng làm giống nhau Vậy khi nhìn thấy ai đang sang giàu Thì ta càng cố gắng chứ đừng ghanh ghét Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn Thì oán trách củng thế thôi Nếu k giàu sang.