Bài Không Tên Số 1

Bài Không Tên Số 1

Lời bài hát Bài Không Tên Số 1

Đóng góp bởi

Xin...
Đời sống cho tôi
Mượn tiếng
Xin...
Cho cơn mê
Thêm dài
Một chuyến....

Cuộc.. tình buông xuôi
Còn lưu luyến
Còn.. đắng cay
Còn hận còn đau
Em....
Giờ đã xa xăm rồi.. đó....

Nơi... em đi
Chắc vẫn còn lệ.. ứa....

Chiều... nay trong mưa
Mà nhung nhớ.....
Một thoáng thương vay
Cho đời say
Cuộc tình ngày đó
Đã theo
Mùa Xuân đó.....

Cuộc đời này đây
Sẽ chôn vơi
Ở đây
Ước cho nhiều
Tuổi xanh
Trở về đâu....

Theo ngày tháng tàn
Tình yêu
Cũng héo tàn....

Mai....
Đời có cho tôi
Gặp gỡ.....

Xin... cho đôi môi
Em cười
Rạng rỡ
Một... bờ mi cong
Vùng tóc nhớ
Để... sống thêm
Thêm lần trẻ thơ....
Cuộc tình ngày đó
Đã theo
Mùa Xuân đó.....

Cuộc đời này đây
Sẽ chôn vơi
Ở đây
Ước cho nhiều
Tuổi xanh
Trở về đâu....

Theo ngày tháng tàn
Tình yêu
Cũng héo tàn....

Mai....
Đời có cho tôi
Gặp gỡ.....

Xin... cho đôi môi
Em cười
Rạng rỡ
Một... bờ mi cong
Vùng tóc nhớ
Để... sống thêm
Thêm lần trẻ thơ....
Một... bờ mi cong
Vùng tóc nhớ
Để... sống thêm...
Thêm lần.... trẻ... thơ....