Anh Chẳng Xứng Đáng

Anh Chẳng Xứng Đáng

Lời bài hát Anh Chẳng Xứng Đáng

Đóng góp bởi

Sau ngần ấy rối bời, vẫn chưa thể mở lời Để em nói đôi mình tạm thời cách rời Em chẳng hiểu nổi Mình có lỗi đến nhường nào Để anh vô tâm bước đi là tại sao? Người yêu bỗng thành người yêu cũ Người dưng bỗng thành người yêu mới Anh có chắc anh hạnh phúc rồi Em đã phải tỏ ra mạnh mẽ Quyết tâm nhường đi Nhưng lòng bộn bề suy nghĩ Là em ngốc hay em dại khờ Người nhẫn tâm bỏ em mà đi Em vẫn muốn nhớ Kỷ niệm đôi khi giết chết trái tim Bây giờ, mọi thứ như vụn vỡ Ngay cả em bật khóc Anh cũng chẳng thấy xót xa Em chẳng đủ bao dung để mà Vẫn ở bên anh dù anh vẫn còn ai khác Ừ thì anh trao yêu thương dễ dàng Chẳng ai, ai lại ngây dại mãi Dẫu em còn yêu Nhưng anh cũng chẳng còn xứng đáng Để tiếp tục nữa Người yêu bỗng thành người yêu cũ Người dưng bỗng thành người yêu mới Anh có chắc anh hạnh phúc rồi Em đã phải tỏ ra mạnh mẽ Quyết tâm nhường đi Nhưng lòng bộn bề suy nghĩ Là em ngốc hay em dại khờ Người nhẫn tâm bỏ em mà đi Em vẫn muốn nhớ Kỷ niệm đôi khi giết chết trái tim Bây giờ, mọi thứ như vụn vỡ Ngay cả em bật khóc Anh cũng chẳng thấy xót xa Em chẳng đủ bao dung để mà Vẫn ở bên anh dù anh vẫn còn ai khác Ừ thì anh trao yêu thương dễ dàng Chẳng ai, ai lại ngây dại mãi Dẫu em còn yêu Nhưng anh cũng chẳng còn xứng đáng Để tiếp tục nữa Là em ngốc hay em dại khờ Người nhẫn tâm bỏ em mà đi Em vẫn muốn nhớ Kỷ niệm đôi khi giết chết trái tim Bây giờ, mọi thứ như vụn vỡ Ngay cả em bật khóc Anh cũng chẳng thấy xót xa Em chẳng đủ bao dung để mà Vẫn ở bên anh dù anh vẫn còn ai khác Ừ thì anh trao yêu thương dễ dàng Chẳng ai, ai lại ngây dại mãi Dẫu em còn yêu Nhưng anh cũng chẳng còn xứng đáng Để tiếp tục nữa