Âm Thanh Của Nỗi Nhớ Anh / 是想你的声音啊

Âm Thanh Của Nỗi Nhớ Anh / 是想你的声音啊

Lời bài hát Âm Thanh Của Nỗi Nhớ Anh / 是想你的声音啊

Đóng góp bởi

ÂM THANH NỖI NHỚ ANH 遗憾或难过 ýihàn hùo nángùo Tiếc nuối hay buồn đau 错过和失落 cùogùo hé shīlùo Bỏ lỡ và đánh mất 反正大概就是这些坏的情绪吧 fǎnzhèng dàgài jìushì zhèxiē hùai díqíng xù ba Dẫu sao đây cũng là những cảm xúc bi thương mà thôi 差不多 chà·buduō chẳng có gì khác biệt 假装或洒脱 jiǎzhuāng hùo sǎ·tuo Già vờ hay tự nhiên 笑过也哭过 xìao gùo yě kū gùo Từng cười cũng từng khóc 至少能回到彼此原本生活中 zhìshǎo néng húi dào bǐcǐ yúanběn shēnghúo zhōng Chí ít hai ta vẫn có thể trở về cuộc sống như trước đây 不拉扯 bù lā·che không lôi kéo nhau 该继续猜测 gāi jìxù cāicè Nên tiếp tục suy đoán 直接就开口吗 zhíjiē jìu kāikǒu ma Hay trực tiếp mở lời 纠结如何说破 jiūjíe rúhé shuōpò Những vấn vương trong lòng làm sao để bày tỏ 可越想了解的 kě yùe xiǎng liǎojiě de Nhưng càng muốn hiểu thấu 越是无法琢磨 yùe shì wúfǎ zhúomó lại càng không cách nào lý giải 爱就是爱着 ài jìushì ài zhe Yêu chính là yêu 不爱就不爱了 bù ài jìu bù ài le Còn không yêu là không yêu 请全部藏好它 qíng quánbù cáng hǎo tā Xin hãy chôn giấu thật kỹ điều này 可越想忘记的 kě yùe xiǎng wàngjì de Nhưng càng muốn quên đi 反而记得深刻 fǎn'ér jìdé shēnkè Thì ngược lại càng khắc sâu hơn 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 是雨滴的声音 shì yǔ dī de shēngyīn Là âm nhanh của giọt mưa rơi 你快听是我在是我在 nǐ kùai tīng shì wǒ zài shì wǒ zài Anh nghe kìa, là em đó,, là em đó 是我在哼你最爱听的旋律 shì wǒ zài hēng nǐ zùi ài tīng de xúanlǜ Là em đang ngân ngân giai điệu mà anh yêu thích nhất 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 窗外又在下雨 chuāng wài yòu zàixìa yǔ Ngoài cửa sổ lại mưa rồi 难道这不是你最爱的天气 nándào zhè bù·shi nǐ zùi ài de tiānqì Lẽ nào đây không phải là tiết trời anh thích nhất sao 该继续猜测 gāi jìxù cāicè Nên tiếp tục suy đoán 直接就开口吗 zhíjiē jìu kāikǒu ma Hay trực tiếp mở lời 纠结如何说破 jiūjíe rúhé shuōpò Những vấn vương trong lòng làm sao để bày tỏ 可越想了解的 kě yùe xiǎng liǎojiě de Nhưng càng muốn hiểu thấu 越是无法琢磨 yùe shì wúfǎ zhúomó lại càng không cách nào lý giải 爱就是爱着 ài jìushì ài zhe Yêu chính là yêu 不爱就不爱了 bù ài jìu bù ài le Còn không yêu là không yêu 请全部藏好它 qíng quánbù cáng hǎo tā Xin hãy chôn giấu thật kỹ điều này 可越想忘记的 kě yùe xiǎng wàngjì de Nhưng càng muốn quên đi 反而记得深刻 fǎn'ér jìdé shēnkè Thì ngược lại càng khắc sâu hơn 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 是雨滴的声音 shì yǔ dī de shēngyīn Là âm nhanh của giọt mưa rơi 你快听是我在是我在 nǐ kùai tīng shì wǒ zài shì wǒ zài Anh nghe kìa, là em đó,, là em đó 是我在哼你最爱听的旋律 shì wǒ zài hēng nǐ zùi ài tīng de xúanlǜ Là em đang ngân ngân giai điệu mà anh yêu thích nhất 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 窗外又在下雨 chuāng wài yòu zàixìa yǔ Ngoài cửa sổ lại mưa rồi 难道这不是你最爱的天气 nándào zhè bù·shi nǐ zùi ài de tiānqì Lẽ nào đây không phải là tiết trời anh thích nhất sao 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 是雨滴的声音 shì yǔ dī de shēngyīn Là âm nhanh của giọt mưa rơi 你快听是我在是我在 nǐ kùai tīng shì wǒ zài shì wǒ zài Anh nghe kìa, là em đó,, là em đó 是我在哼你最爱听的旋律 shì wǒ zài hēng nǐ zùi ài tīng de xúanlǜ Là em đang ngân ngân giai điệu mà anh yêu thích nhất 你快听滴答滴滴答滴滴答滴 nǐ kùai tīng dīdá dī dīdá dī dīdá dī Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách 窗外又在下雨 chuāng wài yòu zàixìa yǔ Ngoài cửa sổ lại mưa rồi 碰巧我也此时想你 pèngqiǎo wǒ yě cǐ shí xiǎng nǐ Thật đúng lúc vì em cũng đang nhớ đến anh