Viên Đạn Bạc (Phim Ngắn)
Viên Đạn Bạc (Phim Ngắn)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ