Vì Tạm Biệt Là Từ Buồn Nhất
Vì Tạm Biệt Là Từ Buồn Nhất
Thể loại: Việt Nam, V-Pop