Vết Thương Trong Em
Vết Thương Trong Em
Thể loại: Việt Nam, V-Pop