Vết Mưa (Vietnam Idol 2013)
Vết Mưa (Vietnam Idol 2013)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ