Trường Tuơng Tư (Phần 03)
Trường Tuơng Tư (Phần 03)
Thể loại: Việt Nam, Cải Lương