Trường Tuơng Tư (Phần 02)
Trường Tuơng Tư (Phần 02)
Thể loại: Việt Nam, Cải Lương