Trường Tuơng Tư (Phần 01)
Trường Tuơng Tư (Phần 01)
Thể loại: Việt Nam, Cải Lương