Trăng Không Tròn
Trăng Không Tròn
Thể loại: Nhạc Trẻ, Việt Nam