Trách Chi Lời Anh Nói (Liveshow 2003: Trái Tim Bình Yên)
Trách Chi Lời Anh Nói (Liveshow 2003: Trái Tim Bình Yên)