我不是我 / Tôi Không Phải Là Tôi
我不是我 / Tôi Không Phải Là Tôi
Thể loại: Hoa Ngữ, Hong Kong