Tình Thơ (Version 2013)
Tình Thơ (Version 2013)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop