Tân Cổ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Tân Cổ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Thể loại: Việt Nam, Cải Lương