Shounen yo Uso wo Tsuke!(Dance Shot Version)
Shounen yo Uso wo Tsuke!(Dance Shot Version)