Phiêu Vị Thanh Xuân (Teaser)
Phiêu Vị Thanh Xuân (Teaser)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ