Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày (Live Session Project)
Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày (Live Session Project)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ