Nhẹ (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè OST)
Nhẹ (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè OST)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop