Nhạc Rừng (Vòng 1: HLV Ngọc Anh) (Tuổi 20 Hát 2014)
Nhạc Rừng (Vòng 1: HLV Ngọc Anh) (Tuổi 20 Hát 2014)