Ngày Tết Bolsa (Liên Khúc Mùa Xuân Ơi - Ngày Tết Quê Em)
Ngày Tết Bolsa (Liên Khúc Mùa Xuân Ơi - Ngày Tết Quê Em)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop, Tết, Tết