Ngày Hôm Qua Đã Từng
Ngày Hôm Qua Đã Từng
Thể loại: Việt Nam, V-Pop