該忘了 / Nên Quên Đi
該忘了 / Nên Quên Đi
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan