Muốn Quên Một Người Hãy Yêu Một Người
Muốn Quên Một Người Hãy Yêu Một Người
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ