Mưa Nhớ (Vietnam Idol 2013)
Mưa Nhớ (Vietnam Idol 2013)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ