Mắt Nhắm Môi Chạm (Dance Version)
Mắt Nhắm Môi Chạm (Dance Version)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ