Lời Khó Nói
Lời Khó Nói
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ