Liên Khúc Tình Khúc Vàng - Vùng Trời Bình Yên (Liveshow 20 Năm - Cám Ơn Đời)
Liên Khúc Tình Khúc Vàng - Vùng Trời Bình Yên (Liveshow 20 Năm - Cám Ơn Đời)