Liên Khúc Duyên Quê (Liveshow 20 Năm - Cám Ơn Đời)
Liên Khúc Duyên Quê (Liveshow 20 Năm - Cám Ơn Đời)