Liên Khúc Biển Tình, 60 Năm
Liên Khúc Biển Tình, 60 Năm