Lá Xanh (Vòng 1: HLV Khánh Linh) (Tuổi 20 Hát 2014)
Lá Xanh (Vòng 1: HLV Khánh Linh) (Tuổi 20 Hát 2014)