Là Con Gái Phải Xinh (The Face Vietnam 2017)
Là Con Gái Phải Xinh (The Face Vietnam 2017)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ