Hồ Trên Núi (Vòng 1: HLV Mạnh Quân) (Tuổi 20 Hát 2014)
Hồ Trên Núi (Vòng 1: HLV Mạnh Quân) (Tuổi 20 Hát 2014)