Gửi Anh (Bài Hát Yêu Thích Tháng 2/2012)
Gửi Anh (Bài Hát Yêu Thích Tháng 2/2012)
Thể loại: Nhạc Trẻ, Việt Nam