Fa La La HO HO HO
Fa La La HO HO HO
Thể loại: Âu Mỹ