Đứa Bé Mồ Côi
Đứa Bé Mồ Côi
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ