Đông Rồi Tây (Hoành Tráng Version)
Đông Rồi Tây (Hoành Tráng Version)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop