Độ Ta Không Độ Nàng (Cover)
Độ Ta Không Độ Nàng (Cover)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop