Dẫu Có Cách Xa
Dẫu Có Cách Xa
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ